Hornslet i Udvikling

Hvad er jeres drømme for Hornslet? Gennem projektet ”Hornslet i Udvikling” arbejder Syddjurs Kommune for at udvikle Hornslet i samklang med byens lokale stemmer.

Det er vigtigt at vi står sammen om udviklingen af vores by, derfor synes vi, at I skal hoppe ind på denne nye tema-hjemmeside og komme med jeres input, idéer og holdninger til udviklingen.

I behøver ikke at besvare alle spørgsmål og temaer, men bidrag der, hvor I kan – og gerne så meget som muligt. Klik ind på siden via linket her www.tinyurl.com/Hornslet

Repræsentantskabsmøde

Hornslet Hallen

27.09.2021 kl.19:00

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab samt orientering om det kommende års budget.
  5. Præsentation af, de af bestyrelsen, 3 udpegede medlemmer (udpegningen gælder for ét år ad gangen).
  6. Valg af 1 medlem til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen). 1
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for de valgte bestyrelsesmedlemmer, (valg gælder for ét år ad gangen).
  8. Valg af revisor, jf. § 8, (valg gælder for ét år ad gangen).
  9. Eventuelt.