Generalforsamling Hornslet Idræts- & Kulturcenter d. 28.09.2016

Generalforsamling

Hornslet Idræts- & Kulturcenter d. 28.09.2016

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Behandling af indkommende forslag
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet, samt orientering om det kommende års budget
  5. Præsentation af, de af bestyrelsen udpegede medlemmer (udpegede gælder for ét år ad gangen)
  6. Valg af 1 medlem af bestyrelsen (valg gælder for to år ad gangen)
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen for de valgte bestyrelsesmedlemmer (valg gælder for ét år ad gangen)
  8. Valg af revisor, jf. § 8, (valg gælder for ét år ad gangen)
  9. Eventuelt

Nyt Motionscenter

Hornslet Idræts- og Kulturcenter starter samarbejde med HIF, om driften af nyt motionstilbud    “HIF Motion”

LOGO

 

Vi vil udvikle områdets bedste motionstilbud for alle borgere i Hornslet og omegn. Abonnementer med fri træning i center, holdtræning.

Vi arbejder sammen for sammenhold og for bredden.
Vi er for alle i Hornslet og omegn.

Læs mere på HIF Motion