Den store Julefrokost 2. december 2017

Vi gentager succesen! – Den store Julefrokost 2. december 2017

Køb din billet her

Hornslet Hallen

afholder den 2. december årets store julefrokost.

 • Stor julebuffet
 • 1 gratis øl / vand eller glas vin
 • DJ underholder under spisning fra kl. 18.00-21.30
 • MP Iversen Band spiller op til dans kl. 21.30 -01.30

 

 • KUN 295 pr. person –

Som noget nyt i år – sælges der også billetter til efter spisning.

(Der sælges IKKE ved indgang – billetter til efter spisning er også forsalg)

 • Billetter til efter spisning – Kr. 100,- pr. person
 • Indgang 21.30 – 22.30 (efter 22.30 ingen adgang)

 

Billetterne købes hos:

Billetter sælges fra 01.09.2017

Online  eller ved

Lisbeth og Anja i Cafeén i Hornslet Hallen.

Køb din billet her

Der er 300 billetter til spisning – Sidste frist for tilmelding til spisning er 15.november.

Der er 200 billetter til kun musik og dans

 

Vi glæder os til at feste med jer.

Repræsentantskabsmøde 2017

Repræsentantskabsmøde i Hornslet Hallen

Mødet afholdes den 26. september 2017, kl. 19.00

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsesberetning v/formanden
 3. Behandling af vedtægtsændring: navne skifte fra HIKC til Hornslet Hallen
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet samt orientering om det kommende års budget
 6. Præsentation af de af bestyrelsen udpegede medlemmer (gælder for et år)
 7. Valg af medlem til bestyrelsen (gælder for 2 år)
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor (gælder for et år)
 10. Eventuelt

Generalforsamling Hornslet Idræts- & Kulturcenter d. 28.09.2016

Generalforsamling

Hornslet Idræts- & Kulturcenter d. 28.09.2016

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Behandling af indkommende forslag
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet, samt orientering om det kommende års budget
 5. Præsentation af, de af bestyrelsen udpegede medlemmer (udpegede gælder for ét år ad gangen)
 6. Valg af 1 medlem af bestyrelsen (valg gælder for to år ad gangen)
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen for de valgte bestyrelsesmedlemmer (valg gælder for ét år ad gangen)
 8. Valg af revisor, jf. § 8, (valg gælder for ét år ad gangen)
 9. Eventuelt