Hornslet Hallen afholder repræsentantskabsmøde d. 25. sep. 2019 kl. 19:00 i det store mødelokale.

Dagsorden

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab samt orientering om det kommende års budget.
  5. Præsentation af, de af bestyrelsen, 3 udpegede medlemmer (udpegningen gælder for ét år ad gangen).
  6. Valg af 1 medlem til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen).
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for de valgte bestyrelsesmedlemmer, (valg gælder for ét år ad gangen).
  8. Valg af revisor, jf. § 8, (valg gælder for ét år ad gangen).
  9. Eventuelt.

STORE LEGEDAG

Løbet  afholdes som en del af Store Legedag i Hornslet i samarbejde med Børneulykkesfonden og med støtte fra Syddjurs Kommune og Hornslet Bibliotek.

Legehelteløbet er en særskilt aktivitet, hvor pengene fra billetten går til det gode formål.
(giver ikke adgang til hallen, den skal købes separat)

Du kan læse mere om løbet og tilmelde dig HER