Generalforsamling Hornslet Idræts- & Kulturcenter d. 28.09.2016

Generalforsamling

Hornslet Idræts- & Kulturcenter d. 28.09.2016

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Behandling af indkommende forslag
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet, samt orientering om det kommende års budget
  5. Præsentation af, de af bestyrelsen udpegede medlemmer (udpegede gælder for ét år ad gangen)
  6. Valg af 1 medlem af bestyrelsen (valg gælder for to år ad gangen)
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen for de valgte bestyrelsesmedlemmer (valg gælder for ét år ad gangen)
  8. Valg af revisor, jf. § 8, (valg gælder for ét år ad gangen)
  9. Eventuelt