Om os

Vi vil så gerne skabe et center,  hvor alle er lige og hvor alle kan komme.
Et center for både den organiserede og  den selvorganiserede borger”.

 

Faciliteter, rum og rammer

2 haller
2 Mødelokale
2 multirum
Motionscenter
Tennisanlæg
Fodboldbaner – Kunstbane
Petanquebaner

Caféen

I cafeen afholder vi
– fødselsdage
– fællesspisning
– diverse fester
– diverse arrangementer
– daglig betjening af husets bruger
– samt meget mere.

 

Hal

Visionen

Vi har en vision om et sundere samfund i Hornslet og omegn. Et samfund, hvor der er plads til alle og hvor mangfoldig ses som en styrke.

Sundhed er for os fællesskab, hvori man har det sjovt, bevæger sig, møder nye venner og får oplevelser. Sundhed er for krop og sjæl – for unge, såvel, som gamle.

Vi ønsker at være et center for fællesskab. Vi ønsker, at ”Hallen” skal være det samlingspunkt, der rækker ud til alle borgere, lokale foreninger, lokale erhvervsdrivende og kommunale institutioner.

Arbejsmiljø

Vi betragter et godt arbejdsmiljø som en vigtig del af vores hverdag og som et fundament for, at vi kan skabe et godt resultat for vores virksomhed og vores medarbejdere.

En positiv udformet arbejdsmiljøpolitik signalerer at Hornslet Hallen ønsker at sikre en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og driftsikkerhed er i orden.

Vi er overbeviste om, at en naturlig integration af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø giver os mindre sygefravær gennem mere engagerede og tilfredse medarbejdere.

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at Hornslet Hallen også fremover kan fastholde og rekruttere en dygtig og fleksibel medarbejderstab samt levere serviceydelser af en høj kvalitet.

Vi vil derfor:

  • Overholde gældende arbejdsmiljølovgivning og myndighedskrav.
  • Tilrettelægge vores arbejde således, at der skabes et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder trives og udvikles.
  • Tage højde for fordelene ved en arbejdsplads med mangfoldighed, f.eks. i forhold til alder, etnisk baggrund og køn.
  • Iværksætte initiativer, der fremmer den fysiske sundhed og velvære for den enkelte medarbejder. Dette vil ske igennem ansvarlige programmer som, tilbud til motion mv.
  • Uddanne og motivere medarbejderne til at tage aktivt del i arbejdsmiljø-arbejdet og -ansvaret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *