Repræsentantskabsmøde

Hornslet Hallen 27.09.2021 kl.19:00 Dagsorden. Valg af dirigent.Bestyrelsens beretning.Behandling af indkomne forslag.Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab samt orientering om det kommende års budget.Præsentation af, de af bestyrelsen, 3 udpegede medlemmer…

Læs mere