Om os

Vi vil så gerne skabe et center,  hvor alle er lige og hvor alle kan komme.
Et center for både den organiserede og  den selvorganiserede borger”.

 

Faciliteter, rum og rammer

2 haller
2 Mødelokale
2 multirum
Motionscenter
Tennisanlæg
Fodboldbaner – Kunstbane
Petanquebaner

Caféen

I cafeen afholder vi
– fødselsdage
– fællesspisning
– diverse fester
– diverse arrangementer
– daglig betjening af husets bruger
– samt meget mere.

 

Hal

Visionen

Vi har en vision om et sundere samfund i Hornslet og omegn. Et samfund, hvor der er plads til alle og hvor mangfoldig ses som en styrke.

Sundhed er for os fællesskab, hvori man har det sjovt, bevæger sig, møder nye venner og får oplevelser. Sundhed er for krop og sjæl – for unge, såvel, som gamle.

Vi ønsker at være et center for fællesskab. Vi ønsker, at ”Hallen” skal være det samlingspunkt, der rækker ud til alle borgere, lokale foreninger, lokale erhvervsdrivende og kommunale institutioner.

Arbejsmiljø

Vi betragter et godt arbejdsmiljø som en vigtig del af vores hverdag og som et fundament for, at vi kan skabe et godt resultat for vores virksomhed og vores medarbejdere.

En positiv udformet arbejdsmiljøpolitik signalerer at Hornslet Hallen ønsker at sikre en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og driftsikkerhed er i orden.

Vi er overbeviste om, at en naturlig integration af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø giver os mindre sygefravær gennem mere engagerede og tilfredse medarbejdere.

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at Hornslet Hallen også fremover kan fastholde og rekruttere en dygtig og fleksibel medarbejderstab samt levere serviceydelser af en høj kvalitet.

Vi vil derfor:

 • Overholde gældende arbejdsmiljølovgivning og myndighedskrav.
 • Tilrettelægge vores arbejde således, at der skabes et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder trives og udvikles.
 • Tage højde for fordelene ved en arbejdsplads med mangfoldighed, f.eks. i forhold til alder, etnisk baggrund og køn.
 • Iværksætte initiativer, der fremmer den fysiske sundhed og velvære for den enkelte medarbejder. Dette vil ske igennem ansvarlige programmer som, tilbud til motion mv.
 • Uddanne og motivere medarbejderne til at tage aktivt del i arbejdsmiljø-arbejdet og -ansvaret.

 

Internt IT-sikkerhed hos Hornslet Hallen

 

Tiltag som fremmer IT-sikkerheden og sikre databeskyttelse hos Hornslet Hallen.

 

Makulering af papirer med personfølsomme oplysninger:

 • Alle papirer med personfølsomme oplysninger skal makuleres.
 • Inden makulering opbevares dette i et aflåst skab.
 • Den enkelte medarbejder har pligt til at overholde ovenstående.

Skadevoldende programmer:

IT-systemer er sårbare over for uautoriserede indgreb og ændringer. Derfor skal de beskyttes mod indvirkning fra ondsindede programmer (trojanske heste, orme, virus osv.) Beskyttelse mod virus hviler grundlæggende på brugerens opmærksomhed på sikkerheden:

 • Brugerne skal sørge for at programmer altid er opdateret
 • Brugerne har pligt til at være opmærksom på uregelmæssigheder, og kontakte en IT-kyndig person der kan undersøge sagen.
 • Modtager brugeren mail fra ukendt afsender, slettes mailen, og afsenderen blokeres.

Beskyttelse af indhold på computeren:

 • Dokumenter med følsomme oplysninger gemmes i en aflåst mappe.
 • Passwords må ALDRIG ligge frit tilgængelig
 • Tøm den digitale skraldespand jævnligt og ryd op i egne gemte dokumenter jævnligt.

Når kontorpladsen forlades:

 • Computeren går i dvale med kode (når brugeren går til møde, på toilet, til frokost ol.)
 • Kontordøren låses når det forlades og der kommer ikke er uvedkommende på kontoret.
 • Alle fysiske papirer med følsomme oplysninger opbevares i aflåst skab, når disse ikke benyttes.

Ansvarlig:

 • Hver enkelt medarbejder er ansvarlig for at deres computer overholder ovenstående. Mangler medarbejderen hjælp henvender man sig til Karsten på konteret der her overtager ansvaret for det pågældende problem.

 

POLITIK- OG FORRETNINGSBETINGELSER

 

PERSONDATAPOLITIK

Hornslet Hallen indsamler oplysninger om dig som kunde.

Beskyttelse
Personoplysninger afgivet til Hornslet Hallen er beskyttet af de til enhver tid gældende love og regler om beskyttelse af personlige data.

Hvad registreres
Følgende oplysninger registreres:
Person-/ Firma-/ Institutionsnavn, adresse, kontaktperson, telefonnummer, mailadresse samt data til elektronisk faktura.

Hvorfor registrering
Personoplysninger indsamles med det formål at kunne levere varer samt afsende faktura.
Hornslet Hallen bruger tillige oplysningerne til, at informerer om kommende tiltag via nyhedsbreve.
Nyhedsbreve udsendes kun til de personer, der har tilmeldt sig og godkendt denne ordning.

Hvor længe registreres
Personoplysningerne registreres hos Hornslet Hallen og opbevares i minimum fem år (ifølge bogføringsloven), eller så længe det er nødvendig til formålet (varestatistik). Oplysningerne slettes straks ved ønsket herom.

Databehandlere
Hornslet Hallens databehandlere foretager behandling af personoplysninger.
Der er indgået databehandleraftale med databehandleren. Databehandlere har i henhold til databehandleraftalen tavshedspligt.

Oplysninger afgivet til Hornslet Hallen videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Hornslet Hallens revisionsfirma har adgang til oplysninger udstedet på fakturaer, oplysningerne bruges alene til udførsel af revision.

Dataansvarlig
Centerleder for Hornslet Hallen har adgang til de oplysninger, der registreres om dig som kunde.

Indsigelse
Som registreret hos Hornslet Hallen har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.
Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i den forbindelse skal ske til skriftligt til Hornslet Hallen.

 

COOKIE POLITIK:

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som shoppen gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Vores hjemmeside benytter ikke cookies.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.