Kontakt info

Karsten Nissen
Centerleder
Tlf. 2681 6055
e-mail
Lisbeth Rahbek
Cafe
Tlf. 4114 7055
e-mail
Anja Nielsen
Cafe
Tlf. 4114 7055
e-mail