Covid-19

Mundbind.

 • Alle over 12 år skal bæres mundbind i cafeområdet. Dette gælder også for afhentning af mad i Caféen.
 • Man må godt opholde sig i hallerne som tilskuere uden brug af mundbind.
 • Så snart man er siddende i cafeområdet, må det ske uden mundbind.

Afstandskrav (afstanden måles fra næsetip til næsetip)

 • Forsamlingsforbuddet overholdes
 • 2 meter mellem personer ved fysisk aktivitet og fysisk anstrengelse (herunder sang, råb, sport o. lign.)
 • Kravene om afstand gælder også for bade- og omklædningsfaciliteter.

Rengøring og hygiejne

 • Vi laver grundig rengøring – 1 gang om dagen
 • Kontaktpunkter samt toiletfaciliteter desinficeres flere gange dagligt.
 • Der håndsprit (70-85 % alkohol) ved alle indgange, i hallerne samt flere steder i cafeen.

Synlige retningslinjer

 • Vi har skilte ved alle indgange med STOP ved symptomer, samt FOREBYG SMITTE, de 5 regler.

Håndtering af sygdom og symptomer 

 • Hvis en gæst konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.

Særligt for Cafeen samt privat afholdte selskaber

 • Vi respektere forsamlingsforbuddet, og kan således ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Restauranter og caféer kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstanden mellem selskaberne jf. nedenfor.
 • Restauranter og caféer mv. indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Fx kan personer, der spiser sammen, således sidde ved samme bord med almindelig afstand, mens det er vigtigt, at der er mindst 1 meters afstand til næste selskab. Som alternativ til mindst 1 meters afstand kan der etableres en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.  

Særligt for konference- og mødeaktiviteter (Aktiviteter hvor flere mennesker, der ikke er en del af samme selskab, mødes i længere tid i arbejdsmæssigsammenhæng og primært sidder ned.)

 • Ved konference- og mødeaktiviteter skal forsamlingsforbuddet respekteres.
 • Ved konference- og mødeaktiviteter sikres mulighed for mindst 1 meters afstand mellem gæster ved aktiviteter af mere end 15 minutters varighed. 
 • Ved buffetservering skal der være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Buffet bør ligeledes indrettes, så det er muligt at holde afstand. Dette sker ved, at en buffet kun tilbydes til ét selskab eller ved at buffeten indrettes, så der kan holdes mindst 1meters afstand mellem gæster.
 • Ved konference- og mødeaktiviteter bør tages tiltag til at undgå sammenstimling fx ved, når muligt, at have flere ind- og udgange til lokalet.