Hornslet Hallen afholder repræsentantskabsmøde d. 25. sep. 2019 kl. 19:00 i det store mødelokale.

Dagsorden

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab samt orientering om det kommende års budget.
  5. Præsentation af, de af bestyrelsen, 3 udpegede medlemmer (udpegningen gælder for ét år ad gangen).
  6. Valg af 1 medlem til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen).
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for de valgte bestyrelsesmedlemmer, (valg gælder for ét år ad gangen).
  8. Valg af revisor, jf. § 8, (valg gælder for ét år ad gangen).
  9. Eventuelt.

STORE LEGEDAG

Løbet  afholdes som en del af Store Legedag i Hornslet i samarbejde med Børneulykkesfonden og med støtte fra Syddjurs Kommune og Hornslet Bibliotek.

Legehelteløbet er en særskilt aktivitet, hvor pengene fra billetten går til det gode formål.
(giver ikke adgang til hallen, den skal købes separat)

Du kan læse mere om løbet og tilmelde dig HER

Infomøde onsdag d. 18. april kl. 18.00

Infomøde onsdag d. 18. april kl. 18.00

 

Hornslet Hallen i udvikling.

 

Vi har i Hornslet Hallen mange spændende projekter i støbeskeen. Inden længe starter vi første fase i vores plan for at modernisere og tilpasse Hornslet Hallen til de nye krav, som en voksende by stiller, da vi udbygger med depotplads ved hal 2. Herefter skal vi i gang med at beskrive og realisere fase 2, hvor vi vil se på hvordan vi får skabt bedre stemning og sammenhæng mellem hovedindgang, caféområde og hal 1. I fase 3 drømmer vi om at få udbygget og derved skabe rum til de foreninger og klubber, som vi ved findes i Hornslet, men som vi for nuværende desværre ikke har plads til.

 

Vi vil derfor gerne invitere alle interesserede til infomøde om planerne onsdag d. 18 april kl. 18.00 i Hornslet Hallens klublokale.

Så har du lyst til at vide mere, deltage i byggeprocessen, være med til at søge midler, komme med ideer til hallens indretning eller bare hilse på kendte eller nye ansigter, så kig forbi

 

Vi glæder os til at se jer alle