Repræsentantskabsmøde d. 19.09.2023

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab samt orientering om det kommende års budget. 4. Forslag til ændring i vedtægter,  § 7 Bestyrelse, stk 1: “Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 2 medlemmer vælges af repræsentantskabet, og 3 medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse forud for et ordinært repræsentantskabsmøde” ønskes … Læs mere