Infomøde onsdag d. 18. april kl. 18.00

Infomøde onsdag d. 18. april kl. 18.00

 

Hornslet Hallen i udvikling.

 

Vi har i Hornslet Hallen mange spændende projekter i støbeskeen. Inden længe starter vi første fase i vores plan for at modernisere og tilpasse Hornslet Hallen til de nye krav, som en voksende by stiller, da vi udbygger med depotplads ved hal 2. Herefter skal vi i gang med at beskrive og realisere fase 2, hvor vi vil se på hvordan vi får skabt bedre stemning og sammenhæng mellem hovedindgang, caféområde og hal 1. I fase 3 drømmer vi om at få udbygget og derved skabe rum til de foreninger og klubber, som vi ved findes i Hornslet, men som vi for nuværende desværre ikke har plads til.

 

Vi vil derfor gerne invitere alle interesserede til infomøde om planerne onsdag d. 18 april kl. 18.00 i Hornslet Hallens klublokale.

Så har du lyst til at vide mere, deltage i byggeprocessen, være med til at søge midler, komme med ideer til hallens indretning eller bare hilse på kendte eller nye ansigter, så kig forbi

 

Vi glæder os til at se jer alle

 

 

Den store Julefrokost 2. december 2017

Vi gentager succesen! – Den store Julefrokost 2. december 2017

Køb din billet i hallens cafe

Hornslet Hallen

afholder den 2. december årets store julefrokost.

 • Stor julebuffet
 • 1 gratis øl / vand eller glas vin
 • DJ underholder under spisning fra kl. 18.00-21.30
 • MP Iversen Band spiller op til dans kl. 21.30 -01.30

 

 • KUN 295 pr. person –

Som noget nyt i år – sælges der også billetter til efter spisning.

(Der sælges IKKE ved indgang – billetter til efter spisning er også forsalg)

 • Billetter til efter spisning – Kr. 100,- pr. person
 • Indgang 21.30 – 22.30 (efter 22.30 ingen adgang)

 

Billetterne købes hos:

Billetter sælges fra 01.09.2017

Lisbeth og Anja i Cafeén i Hornslet Hallen.

Der er 300 billetter til spisning – Sidste frist for tilmelding til spisning er 15.november.

Der er 200 billetter til kun musik og dans

 

Vi glæder os til at feste med jer.

Repræsentantskabsmøde 2017

Repræsentantskabsmøde i Hornslet Hallen

Mødet afholdes den 26. september 2017, kl. 19.00

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsesberetning v/formanden
 3. Behandling af vedtægtsændring: navne skifte fra HIKC til Hornslet Hallen
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet samt orientering om det kommende års budget
 6. Præsentation af de af bestyrelsen udpegede medlemmer (gælder for et år)
 7. Valg af medlem til bestyrelsen (gælder for 2 år)
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor (gælder for et år)
 10. Eventuelt