Repræsentantskabsmøde d. 19.09.2023

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab samt orientering om det kommende års budget.

4. Forslag til ændring i vedtægter, 

§ 7 Bestyrelse, stk 1: “Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 2 medlemmer vælges af repræsentantskabet, og 3 medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse forud for et ordinært repræsentantskabsmøde” ønskes ændret til “Bestyrelsen består af 4 eller 5 medlemmer. 1 eller 2 medlemmer vælges af repræsentantskabet, og 3 medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse forud for et ordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet har ret til 2 medlemmer, hvis muligt”

samt

§ 8 Regnskab og revisor:

“Foreningens årsregnskab skal revideres af statsautoriseret revisor eller registreret revisor.” ønskes ændret til

“En godkendt revisor skal udføre udvidet gennemgang af foreningens årsregnskab.”

5. Præsentation af, de af bestyrelsen, 3 udpegede medlemmer (udpegningen gælder for et år ad gangen)

6. Valg af ét medlem til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen)

7. Valg af én suppleant til bestyrelsen for de valgte bestyrelsesmedlemmer (valg gælder for et år ad gangen)

8. Valg af revisor, jf. § 8 (valg gælder for et år ad gangen)

9. Eventuelt

Skriv en kommentar